the blog

Latest news.
نکات قابل توجه در هنگام خرید کُلُنی های زنبور عسل

نکات قابل توجه در هنگام خرید کُلُنی های زنبور عسل

March 6, 2021

نکات قابل توجه در هنگام خرید کُلُنی های زنبور عسل

📍در هنگام خرید #زنبور به چند نکته باید توجه شود، ولی شاید مهمترین نکته این باشد که در مورد آلودگی زنبورها یا کندوی آنها پرسش کنیم تا از عدم آلودگی آنها مطمئن شویم.
🔸(حتما پست های مربوط به بیماری های زنبور #عسل را مطالعه کنید)
📍زنبوردار مبتدی پس از خرید کندو بایست با یک زنبور دار با تجربه مشورت کند و از راهنمایی های وی بهره مند شود.
📍در مورد خرید جمعیت های زنبور، بهترین زمان در شرایط آب و هوایی ایران بهمن و اسفند است، زیرا تا این زمان تمام زنبورهای پیر و زاید که جمعیت را زیاد نشان می دهند از بین رفته و باقی مانده کلنی نمایانگر قدرت حقیقی جمعیت است و از طرفی جمعیت های ضعیف و بیمار اصلا تا این زمان دوام نمی آورند. بنابراین با خیال راحت میتوان اقدام

کندو

کندو زنبور عسل

به خرید کلنی های قوی کرد.

Author: