the blog

Latest news.
کندوی کف باز

کندوی کف باز

March 28, 2021

کندوی کف باز ، کندویی است که از بالا و طرفین به طور کامل هوابندی باشد و فقط از پایین ورودی هوا وجود داشته باشد و در طبیعت هم تقریبا چنین چیزی برقرار است.یعنی کلنی از بالا با یک لایه ی عایق پوشانده شده و زنبورها از زیر کندوی خودشون رفت و آمد می کنند

یکی از مسایلی که در زمستان و اوایل بهار به زنبورها آسیب میزند، رطوبت بسیار زیاد داخل کندو است. این رطوبت بیشتر اوقات سال در استان های شمالی کشور هم مشکل ساز است. استفاده از کندوی کف باز استاندارد این مشکل رو کاهش زیادی میده. با کم شدن رطوبت، احتمال ابتلا به نوزوما نیز کم میشود. قاب ها کپک نمیزنند و به طور کلی زنبورها به سادگی تا بهار پیش میروند

توجه داشته باشید کفی کندوی کف باز را به هیچ وجه نباید بست.هوای گرم سبک بوده و در بالای کندوی عایق باقی میماند و باز بودن کف کندو باعث افزایش اکسیژن موجود در کندو و خروج رطوبت از آن میشود

 

Author: